TYRIMO PASKIRTIS

Visuomenės nuomonės tyrimai itin aktualūs valstybinėms institucijoms, didelėms verslo bendrovėms, nevyriausybinėms organizacijoms, viešų, visuomenės interesą tenkinančių projektų įgyvendintojams.

TYRIMO TIKSLAS

Viešosios nuomonės tyrimų tikslas – pažinti visuomenę, jos nuotaikas, pamatuoti žmonių gyvenimo pulsą.

TYRIMO OBJEKTAS

Visuomenės požiūris į teisines normas, valstybinės ar regioninės politikos klausimus, politines preferencijas ar gyventojų požiūris į tam tikrus veiksnius.

TYRIMO METODAI

Taikome socialinių tyrimų metodiką, kurių pobūdį apibrėžiame išklausę Jūsų poreikių. Dažniausiai naudojama anoniminė apklausa.