TYRIMO PASKIRTIS

Įmonėms, įgyvendinančioms projektus, juose dalyvaujančioms, administruojančioms.

TYRIMO TIKSLAS

Atlikti tyrimus, pateikti jų aprašymus, reikalingus projektams pateikti, projektinėms veikloms įgyvendinti.

TYRIMO METODAI

Tyrimai atliekami pasitelkiant reikiamą metodą. Dažniausiai tai priklauso nuo apklausos temos ir apimties. Gauti rezultatai sumuojami, analizuojami ir aprašomi ataskaitose, tyrimų apžvalgose, metodologijose, analizėse, susijusiose su projekto rezultatų reikalavimais.