TYRIMO PASKIRTIS

Personalo pasitenkinimas ar nepasitenkinimas daro tiesioginę įtaką darbo rezultatams, produktyvumui, organizaciniam mikroklimatui bei norui keisti darbdavį. Darbuotojai šiuos tyrimus vertina kaip vadovų domėjimąsi personalu ir jo atliekama veikla. Vadovams tyrimas padeda geriau suprasti, su kokiais sunkumais susiduria darbuotojai, bei kokios sritys reikalauja pokyčių.

TYRIMO TIKSLAS

Atlikti darbuotojų apklausą, išmatuoti darbuotojų pasitenkinimą turimu darbu, darbuotojų įsitraukimą ir motyvaciją, kitaip tariant pažvelgti į įmonę eilinio darbuotojo akimis.

TYRIMO OBJEKTAS

  • Aukštesnė darbo kokybė ir produktyvumas;
  • Efektyvesnė vidinė komunikacija įmonėje ir atskirose komandose;
  • Mažesnė darbuotojų nusivylimo bei tarpusavio konfliktų tikimybė;
  • Mažesnė darbuotojų kaita ir su ja susiję kaštai.

TYRIMO METODAI

Darbuotojų apklausa atliekama garantuojant respondentų anonimiškumą, todėl individualūs atsakymai negali būti identifikuojami. Gauti rezultatai analizuojami remiantis skirtingų pjūvių pagal apibrėžtus indikatorius ir statistinių priklausomybių tarp kintamųjų multivariacine analize.