Tyrimo metodologiją parenkame įsigilinę į Užsakovo problemas ir keliamus tikslus. Naudojame šiuos duomenų rinkimo metodus:

  • Apklausas telefonu (CATI)
  • Apklausas internetu (CAWI)
  • Apklausas gyvai (CAPI)
  • Anketavimą (PAPI)

PAPI – popieriaus ir pieštuko interviu. Šis metodas atkartoja interviu procesą, kuomet apklausėjas turi atspausdintą anketą, apklausia respondentą ir užpildo anketą užrašydamas respondento atsakymus į klausimus.

CAPI – apklausa vykdoma tiesiogiai bendraujant su respondentu (angl. face to face), duomenis fiksuojant planšetiniu kompiuteriu.

CAWI – apklausa internetu. Elektroninių klausimynų nuorodos yra siunčiamos potencialiems tyrimo dalyviams.

CATI – apklausa telefonu. Patikimas ir greitas būdas vykdyti apklausą plačiu mastu.