ISO 9001:2015 yra susisteminta pažangiausių pasaulio įmonių valdymo patirtis, sudėta į reikalavimų rinkinį. Kokybės vadybos standartas nustato reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai.

ISO 9001:2015 sistemos pagrindinis tikslas – padėti siekti stabilaus, efektyvaus ir kokybiško įmonės darbo, tenkinant klientų poreikius, tobulinant paslaugų teikimo procesų veiklą, investuojant į šiuolaikines technologijas ir įrengimus.

Kokybės vadybos sistema gali būti naudinga Jūsų įmonei, nes įdiegus ISO 9001:2015 kokybės vadybos standartą:

 • organizacija taps vientisa sistema, kurios valdomi procesai įtakos kokybiškų paslaugų/produktų sukūrimą;
 • bus optimizuota įmonės struktūra, konkrečiai apibrėžtos pareigybės ir atsakomybės;
 • patobulinti darbo veiklos procesai ir organizavimas;
 • padidės klientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis/įsigytais produktais lygis;
 • bus pašalinti besidubliuojantys procesai;
 • procesai taps tikslūs, lengvai pamatuojami ir įvertinami;
 • išvengsite klaidų;
 • sutaupysite laiko sprendžiant problemas;
 • padidės Jūsų įmonės produktyvumas;
 • sutaupysite lėšų;
 • padidės darbuotojų drausmė, pagerės bendradarbiavimas, kas padidins darbuotojų motyvaciją ir lojalumą.

Dauguma įmonių ISO 9001 kokybės vadybos sistemas diegia dėl efektyvaus bendradarbiavimo su užsienio partneriais ir klientais bei dėl vidinės įmonės veiklos optimizavimo. Norint bendradarbiauti su Vakarų įmonėmis, o pastaruoju metu ir su Kinijos rinka, ISO 9001 kokybės sistema tampa įrodymu, kad įmonės darbas atitinka aukščiausius tarptautinius standartus.

Remiantis įmonių, kurios savo veiklą organizuoja pagal šį standartą, patirtimi, ISO 9001 sertifikatas suteikia galimybę apskaičiuoti ir konkursams pasiūlyti realias kainas bei įvykdomas sąlygas. Taip pat tai objektyvus įrodymas klientams, kad įmonė orientuojasi į jų poreikius bei nuosekliai gerina vykdomą veiklą. Organizacija tampa patraukli aukštos kvalifikacijos darbuotojams, o taip pat gerina esamų darbuotojų lojalumą, nes remiantis standartu, įmonės personalo politika tampa orientuota į visapusišką komandos gerovę bei tobulėjimą.

Diegiant ISO 9001:2015 standartą, įmonė, atsižvelgdama į reikalavimus bei klientų poreikius:

 • nustato rizikas ir jų valdymo galimybes;
 • užtikrina, kad su įdiegta kokybės vadybos sistema (KVS) pasieks užsibrėžtus tikslus;
 • padidina siektinus rezultatus;
 • užkerta ar sumažina neatitikčių mąstą;
 • siekia veiklos kokybės.

Kokybės politika yra įmonės bendrosios strategijos dalis, todėl rengiama taip, kad pilnai atitiktų organizacijos ketinimus. Joje numatomas įsipareigojimas nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą. Kokybės politikos realizavimas vykdomas keliant kokybės tikslus, kurie pasiekiami įgyvendinant kasdienines užduotis ir atliekant operatyvinį darbą.

Naujausias ISO 9001: 2015 standartas remiasi  7 kokybės vadybos principais:

 • orientacija į klientą;
 • lyderyste;
 • darbuotojų įtraukimu;
 • procesinis požiūriu;
 • gerinimu;
 • įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimu;
 • santykių valdymu.

Mūsų patyrę konsultantai padės įdiegti ISO 9001 standartą atitinkančią valdymo sistemą, kuri padės Jūsų įmonei siekti geresnių kokybės valdymo, ekonominių ir socialinių rezultatų. Greta šio standarto, rekomenduojame įsidiegti ir aplinkos apsaugos valdymo sistemą pagal standartą ISO 14001.

ISO 9001:2008 PERĖJIMO TERMINAS

Kokybės vadybos sistemos (KVS) standartas ISO 9001:2008 turės būti keičiamas į šio standarto naują versiją.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio prasidėjo 3 metų pereinamasis laikotarpis iki 2018 rusėjo mėnesio, kurio metu  kokybės vadybos sistemos (KVS) standartas turi pereiti prie ISO 9001:2015 versijos. 2018 m. įmonės bus audituojamos jau pagal naująją standarto versiją. Senasis ISO sertifikavimas po 2018 m. rugsėjo mėn. nebegalios.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite administracija@vsipromas.lt