Šis tarptautinis standartas sukurtas suvirinimo profesionalų ir, kaip ir kiti standartai,  patikrintas ekspertų technikos komitete, papildo ISO 9001 standarto reikalavimus. ISO 3834 nusako reikalavimus, susijusius tik su suvirintomis konstrukcijomis, užtikrina suvirinimo proceso kokybės kontrolę, jo reikalavimų laikymasis atlieka metalo gaminių gamybos kokybės kontrolės funkciją.

ISO 3834 yra suvirinimo proceso, ne gaminio standartas, bet jis dažnai minimas kaip reikalavimas įvairių gaminių standartuose, siekiant užtikrinti gerą praktiką ir gaminių kokybę vykdant suvirinimo darbus, užkirsti kelią nesėkmėms dėl suvirintų sujungimo tvirtumo ir priėmimo kokybės kontrolės metu peršviečiant ar kitaip tikrinant suvirinimo siūles.

Įmonė, sertifikuota pagal šio standarto pasirinktą lygmenį, įgyja pranašumą, konkuruojant su kitomis įmonėmis Lietuvos ir Europos rinkose. EN ISO 3834 sertifikavimo schema orientuota konkrečiai į kompanijos suvirinimo veiklą ir toks sertifikavimas galimas šalia ISO 9001 sertifikavimo arba galimas atskiras sertifikavimas.

NAUDA:

  • Atitiktis užsakovų ir teisiniams reikalavimams;
  • Įdiegta gamybos kokybės kontrolės sistema, sistemingai ir laiku atliekami visi reikalingi įrašai, kurie pridedami prie užsakovų reikalaujamos techninės dokumentacijos;
  • Aiškus nepriklausomas patvirtinimas kad įmonė atitinka EN ISO 3834 keliamus reikalavimus apibrėžtoje gamybos srityje;
  • Nacionalinis ir tarptautinis verslo potencialas demonstruojamas per atitikimą tarptautiniu mastu pripažintam suvirinimo kokybės reikalavimų standartui. Įmonės sertifikuotos pagal standartą yra skelbiamos EWF (European Welding Federation) tinklapyje;
  • Dažnai naudojamas sutartyje su vykdytoju, subrangovu nusakant suvirinimui keliamus reikalavimus;
  • Suvirinimo darbai vykdomi veiksmingiausiu būdu;
  • Suvirinimo, kaip vieno iš svarbiausių metalo konstrukcijų gamybos procesų, sertifikavimas yra sudėtinė ISO 1090 standarto sertifikavimo dalis, įgalinanti suteikti CE ženklą metalo gaminiams (pagal teisinius reikalavimus, kad metalo konstrukcijos kaip statybos produktas būtų sertifikuotas).

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite  administracija@vsipromas.lt