Apie mus

VšĮ "Promas LT" - tai organizacija, orientuota į verslo bei įvairių visuomenės grupių bendradarbiavimą, skatinant visokeriopai saugoti aplinką.

Mūsų tikslas – darnus visuomenės vystymasis ilgalaikėje perspektyvoje, akcentuojant kiekvieno visuomenės nario indėlį aplinkos išsaugojimui, o mums prisidedant pažangiausiais taikomais metodais aplinkos apsaugos srityje.

Mūsų komandos vienas iš uždavinių – vykdyti įvairiapusišką konsultacijų, tyrimų veiklą, orientuotą į ekologiškas, žaliąsias technologijas, tikslingai šviečiant visuomenę apie saikingą vartojimą bei aplinkosaugos naudą.

Mūsų komandos darbas orientuotas į organizacijų veiklos procesų optimizavimą, švaresnio produkto kūrimą, darnų vartojimą, kurio dėka skatinama pramonės, visuomenės ir gamtos harmonija.

Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti sprendžiant opias aplinkosaugos problemas, aktualias visame pasaulyje, taikyti taršos prevencijos metodus, mažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Tinkami sprendimai ekologijos ir aplinkosaugos srityje dažnai padeda įmonėms sutaupyti kaštus ir pagerinti savo prestižą nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyje. O piliečiams jaustis atsakingais ir už savo namus, ir už mūsų visų namus - Žemę.

Mūsų vertybės

PROgresas

Pažanga kiekvieną dieną, darni galimybių bei gebėjimų raida.

AugiMAS

Ilgalaikis potencialo plėtojimas pagal prioritetinius rodiklius.

TobulėjiMAS

Tikslui pasiekti reikalingų savybių bei priemonių kryptingas bei tvarus vystymas.

Žodyje PROMAS sutelpa tai, kuo mes tikime ir dėl ko dirbame:

„PRO“ simbolizuoja profesionalumą bei progresą.
„MAS“ atspindi mūsų darbo orientaciją į plačiąją visuomenę, kurią skatiname ne tik kurti, bet ir būti atsakinga už savo veiksmus.

Rekvizitai

VŠĮ "Promas"

Mus galite rasti:

Beržų g. 10, Gulbiniškai

LT - 55316 Jonavos r.

Įmonės kodas: 304915767

Kontaktai:

Reda
+37060107135
administracija@vsipromas.lt

Susisiekite